FORMLAR

 

 

BAPSİS FORMLAR

PROJE BELGELERİ

Proje Başvuru Formu – Genel

Proje Başvuru Formu – Bilimsel Toplantı

Proje Başvuru Formu – Kurum Dışı Destekli Projeler

Proje Başvuru Formu – Altyapı

Revizyon Notları Formu

BEYAN VE UYGUNLUK FORMLARI

Beyan Formu – Lisansüstü Tez Projeleri

Sempozyum Projesi Birim Yetkilisi Beyan Formu

RAPOR FORMLARI

Ara Rapor

Sonuç Raporu – Genel

Sonuç Raporu – Bilimsel Toplantı

HARCAMA BELGELERİ

Yürütücü Teklif Değerlendirme Formu

TÜBİTAK FORMLAR

Hesap Açma Talep Dilekçesi Örneği

Doğrudan Temin Talep Dilekçesi

Harcama Talimatı Onay Belgesi

Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

Muayene ve Kabul Tutanağı

Hizmet İşleri Kabul Tutanağı

Gerçekleştirme Görevlisi Atama Yazısı

ÖN ÖDEME (AVANS) / MAHSUP

1-Avans Ön Ödeme Talep Formu

2-Ön Ödeme-Avans Harcama Talimatı Onay Belgesi

3-Sarf/Demirbaş Mahsup-Kesin Hesap- Muayene ve Kabul Formu

4-Hizmet İşleri Kabul Tutanağı

5-Hizmet İşleri Mahsup-Kesin Hesap Formu

Not 1- Ön ödeme ve mahsup işlemlerinde proje yürütücülerinin “TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas Ve Usullerin Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri başlıklı 6. maddesine” göre işlemlerini yürütmeleri gerekmektedir.

Not 2 – Avans talebinde bulunacak proje yürütücülerinin 1 ve 2 sıra numaralı formları hazırlayarak birimimize teslim etmeleri gerekmektedir.

Not 3- Avans mahsup işlemlerinde proje yürütücülerinin 3 sıra numaralı formu eksiksiz doldurarak, harcama işlemine ait tüm kanıtlayıcı belgelerle birlikte birimimize teslim etmeleri gerekmektedir.

Not 4- Proje Yürütücülerinin Avans mahsubuna konu iş ve işlemler Hizmet alımı kapsamında ise 4 ve 5 sıra numaralı formları hazırlayarak birimimize teslim etmeleri gerekmektedir.

BURS ÖDEMELERİ

1-Burslu Öğrenci ve Post Doktora Bilgi Formu

2- Burs Ödemesi Harcama Talimatı Onay Belgesi

Not: Burslu Öğrenci Bilgi Formunun ekler kısmında yer alan belgelerle birlikte Birimimize teslim edilmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ : TÜBİTAK BURS DUYURULARI

1-Bilgi Formu

2-Burs Ödemelerine İliskin Duyuru Süre

3-Burs Ödemelerine İlişkin Duyuru Metni 2547

4-Burs Sigortalılık

5-Bursiyer Ödemeleri Duyuru 16.12.2014

6-Bursiyerlere SGK Primi Hk. 29.04.2011

7-Bursiyerlerin Sigortaliligi Duyurusu 21.09.2016

8-Yürütücülere Duyuru 01.02.2012

YOLLUK ÖDEMELERİ

1-Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi

2-Yurtdışı Seyahat Başvuru Formu

PROJE TEŞVİK İKRAMİYESİ (PTİ) ÖDEMESİ

PTİ Ödeme Talimatı

KURUM HİSSESİ

KURUM HİSSESİ

-Kurum hissesi projenin fiilen yürütüldüğü birim yetkilisinin (Bölüm, Anabilim Dalı, Merkez ve Enstitü Başkanı, Müdür vb.) talebi ve Proje Yürütücüsünün uygun görüşü ile ile projenin tabi olduğu esaslar ve yönetmelikler çerçevesinde harcanır.

-Kurum hissesi harcamalarında, (bölüm payı / dekanlık payı / rektörlük payı) harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi, kurum yetkilisi tarafından belirlenir.

-Harcama yapılabilmesi için, projenin fiilen yürütüldüğü birim yetkilisinin (Bölüm, Anabilim Dalı, Merkez ve Enstitü Başkanı, Müdür vb.) talebi, proje yürütücüsünün onay yazısı, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi onay yazısı ile proje yürütücüsünün satın alma talep formu/dilekçesi BAP Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

Kurum-Hissesi-Rektörlük Payı Örnek Başvuru Yazısı

Kurum-Hissesi-Dekanlık Payı Örnek Başvuru Yazısı

Kurum-Hissesi-Bölüm Payı Örnek Başvuru Yazısı