Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Not: Bu yönetmelik  16/7/2020 tarih ve 31187 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.